Open saya rasa terpanggil bila ada yang menghina negara kita dengan agama islam